Termiņa uzturēšanās atļaujas (TUA)

Mēs sagatavosim nepieciešamos dokumentus un pārstāvēsim Jūsu intereses

Termiņa uzturēšanās atļaujas

Juridiskās darbības klienta (ārvalstnieka) interesēs saistībā ar Imigrācijas likuma tiesību normu piemērošanu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas puses

Paskaidrojumu un dokumentu sagatavošana lietās par termiņa uzturēšanās atļaujas izsniegšanu termiņa pagarināšanu

Negatīva PMLP lēmuma (vīzas atteikums, izsniegtas vīzas anulācija, termiņa uzturēšanas atļaujas atteikums, TUA anulēšana, izbraukšanas rīkojums, liegums iebraukt Latvijā utt.) pārsūdzēšana visās procesuālās stadijās iestādē un administratīvajā tiesā

Juridiskās darbības saistībā ar lēmumu par personas iekļaušanu melnajā sarakstā Latvijā vai atzīšanu par persona non grata pārsūdzēšana nacionālā līmenī – Ģenerālprokuratūrā, tiesā, un starptautiskās organizācijās

Juridiskā palīdzība lietās par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas

Aizturēto, izraidīto bēgļu tiesību pārstāvēšana Valsts robežsardzē, PMLP, tiesā, kā arī lietās par bēgļa statusa piesķiršanu

Nepieciešamo dokumentu: pieprasījumu, lūgumu, iesniegumu sagatavošana un iesniegšana ārvalstu diplomātiskajās pārstāvniecībās Latvijā un jebkurā citā diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs (latviešu, krievu, angļu, norvēģu un vācu valoda)

Atbalsta sniegšana jebkuroas jautājumos ar LR diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs

Atbalsta sniegšana saistībā ar ārvalstnieka pārbaudēm valsts drošības iestādēs

Juridiskā palīdzība pārrobežu ģimenes lietās